Balistraat 58 H*

Amsterdam
Sold (option)
  • City: Amsterdam
  • Surface: 61m²
  • Rooms: 3
  • Bedrooms: 1
  • Availability:
Eens in de zoveel tijd komt er een woning voorbij welke aan alle woonwensen voldoet. Dit is er een van! Een begane grond appartement met fantastische tuin, een tuinhuis met vele mogelijkheden, een nette afwerking en zeer lichte uitstraling. Absoluut de moeite waard om een kijkje te nemen!

Indeling
De woning, gelegen op de begane grond, betreed je via je eigen entree. Vanuit de entree heb je toegang tot de inpandige berging, de badkamer en middels de antieke openslaande deuren tot de woonkamer. Wanneer je hier binnenstapt valt de prachtige lichte uitstraling direct op, dit komt door de raampartijen gecombineerd met zachte kleuren en een prachtige lichtinval. De woonkamer is goed in te delen en biedt ruimte voor een fijne zit- en eethoek. Aansluitend aan de woonkamer tref je de halfopen moderne keuken welke van alle gemakken is voorzien. De keuken beschikt over een inductie kookplaat met afzuigkap, een oven, koelkast, vaatwasser en meer dan genoeg kastjes en lades voor opbergruimte. De slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde van het appartement en grenst aan de tuin.

Tuin & tuinhuis
De tuin is absoluut de eyecatcher van de woning; wat een prachtig plaatje! De indeling is speels waardoor je altijd een plekje in de zon- of schaduw kunt vinden. Door combinatie van groen, materiaalgebruik en sfeervolle inrichting is de tuin een heerlijke plek om je terug te trekken. Het tuinhuis, welke eveneens zeer stijlvol is ingericht, biedt meerdere mogelijkheden. Zo wordt het nu gebruikt als thuiskantoor, maar fungeert het ook perfect als logeerplek, atelier of simpelweg bergruimte. Je kunt er alle kanten mee op! Het tuinhuis is voorzien van verwarming (radiatoren) middels de cv-installatie en is geïsoleerd.

Verkopers vertellen: “We hebben 15 jaar met heel veel plezier in deze prettige woning gewoond. Wij hebben deze woning ervaren als een oase van rust in de altijd bewegende stad. Voor ons was de doorslaggevende factor de grote tuin op het zuiden die heerlijk zonnig is maar ook altijd een schaduwplekje biedt. Nu wij voor werk naar het buitenland vertrekken hopen wij dat de nieuwe bewoners er net zoveel van gaan genieten als wij hebben gedaan. Bijvoorbeeld de heerlijke zomeravonden in de tuin met vrienden bij de vuurschaal of lekker genieten van de vijgen uit de 25 jaar oude vijgenboom die in een goed jaar meer dan 100 vijgen geeft.”

Omgeving
De woning is gelegen in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Gedurende de laatste jaren is de buurt een transformatie doorgegaan waarbij het een jonger en hipper stadsdeel is geworden. De woning ligt in de rustige Balistraat maar vlak bij de bruisende Javastraat waar zich vele winkels, speciaalzaken, restaurants en terrassen bevinden. Ook zijn de Dappermarkt en het winkelgebied Oostpoort op loopafstand. Er zijn meerdere leuke hotspots op loopafstand waar je heerlijke kunt borrelen of dineren. Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of de auto zijn erg goed. Verder beschikt de buurt over twee mooie stadsparken (Flevopark en Oosterpark), welke beide op loop-/ en fietsafstand te vinden zijn, ideaal!

Vereniging van Eigenaren
Het betreft een gezonde en actieve vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaren Balistraat 58. De VvE is in beheer bij de bewoners zelf en bestaat uit 4 appartementsrechten. Er wordt jaarlijks vergaderd, er is een MJOP en de maandelijkse bijdrage is € 130,-

Eigendomssituatie
De woning is gelegen op eigen grond. Er is dus geen sprake van erfpacht!

Bijzonderheden
- *Gebruiksoppervlakte ca. 61m2
- *NEN Woonoppervlakte ca. 43m2
- Eigen grond
- VVE kosten € 130,- per maand
- Volledig voorzien van dubbel glas
- Tuin op het zuiden
- Oplevering in overleg (kan snel)
- *In de koopakte zal o.a. worden opgenomen dat de koper op de hoogte is van het verschil tussen de gebruiks- en NEN woonoppervlakte
- Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
- koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

---

Once in a while a house comes along that meets all living needs. This is one of them! A ground floor apartment with a fantastic garden, a garden house with many possibilities, a neat finish and very light appearance. Definitely worth taking a look!

Layout
You enter the house, located on the ground floor, through your own entrance. From the entrance you have access to the storage room, the bathroom and through the antique French doors to the living room. When you step in here, the beautiful light appearance is immediately noticeable, this is due to the windows combined with soft colors and a beautiful light. The living room is easy to divide and offers space for a nice sitting and dining area. Adjacent to the living room you will find the semi-open modern kitchen which is fully equipped. The kitchen has an induction hob with extractor hood, an oven, refrigerator, dishwasher and more than enough cupboards and drawers for storage space. The bedroom is located at the rear of the apartment and adjacent to the garden.

Garden & garden house
The garden is definitely the eye-catcher of the house; what a beautiful picture! The layout is playful, so you can always find a spot in the sun or shade. The combination of greenery, use of materials and attractive decor makes the garden a wonderful place to retreat. The garden house, which is also very stylishly furnished, offers several options. It is now used as a home office, but it also functions perfectly as a guest house, studio or simply storage space. You can go anywhere with it! The garden house is equipped with heating (radiators) through the central heating system and is insulated.

Sellers say: “We have enjoyed living in this pleasant home for 15 years. We have experienced this house as an oasis of peace in the ever-moving city. For us, the decisive factor was the large south-facing garden, which is wonderfully sunny but also always offers shade. Now that we are moving abroad for work, we hope the new residents will enjoy it as much as we did. For example, the wonderful summer evenings in the garden with friends by the fire bowl or enjoying the figs from the 25-year-old fig tree that produces more than 100 figs in a good year.”

Area
The property is located in the Indische Buurt in Amsterdam East. In recent years, the neighborhood has gone through a transformation, becoming a younger and hipper area. The house is located in the quiet Balistraat but close to the bustling Javastraat where there are many shops, specialty stores, restaurants and terraces. The Dappermarkt and the Oostpoort shopping area are also within walking distance. There are several nice hotspots within walking distance where you can enjoy a drink or dinner. The accessibility by public transport or car is also very good. The neighborhood also has two beautiful city parks (Flevopark and Oosterpark), both of which can be found within walking/cycling distance, ideal!

Owners Association
It concerns a healthy and active association of owners: Association of Owners Balistraat 58. The VvE is managed by the residents themselves and consists of 4 apartment rights. Meetings are held annually, there is an MJOP and the monthly contribution is € 130.

Ownership situation
The house is located on private land. So there is no leasehold!

Details
- *Usable area approx. 61sqm
- *NEN Living area approx. 43sqm
- Own ground
- VVE costs € 130,- per month
- Fully equipped with double glazing
- South-facing garden
- Delivery in consultation (can be done quickly)
- * It will be stated in the deed of sale that the buyer is aware of the difference between the usable and NEN living space
- There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
- deed of sale is drawn up by a notary in Amsterdam.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing agent in good time and to have this carried out independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be an expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important. The NVM conditions apply.

Features
from this house

 

General

Type: Apartment
Furnished: No
Construction year: 1912

Rooms

Number of rooms: 3
Number of bedrooms: 1

Surface

Surface: 61m²
Content: 234m³

Photos

Show more images

Schedule a viewing here!!

Do you like this beautiful property or do you want more information?
Lody Bunschoten