Brinkstraat 95

Amsterdam
Sold
  • City: Amsterdam
  • Surface: 78m²
  • Rooms: 4
  • Bedrooms: 2

HEERLIJK RUIM EN GOED INGEDEELD TWEE-LAAGS BOVENHUIS IN HET GELIEFDE BETONDORP! EEN VOLLEDIGE WONING VOORZIEN VAN 2-SLAAPKAMERS, MET RUIM BALKON OP HET ZUIDEN EN EEN EXTERNE BERGING. KOM BINNEN.  

OMGEVING  
Deze goed ingedeelde woning is gelegen in de bekende wijk Betondorp, gelegen in stadsdeel Watergraafsmeer (Oost). Het betreft een ruim opgezette buurt met veel groenvoorziening. Op fietsafstand vind je het Diemerbos, een prachtig aangelegd bos waar je mooie en lange wandelingen kan maken. De buurt beschikt verder over alle benodigde  
faciliteiten, zoals o.a. een ruim winkelaanbod aan de Middenweg, het nabijgelegen Christiaan Huygensplein en. het geheel nieuwe Oostpoortgebied. Ook beschikt de buurt over leuke cafés en restaurants, waaronder The Lobby Fizeaustraat, Restaurant de Kas en Merkelbach. Tevens zijn er diverse sportfaciliteiten en het mooie Park Frankendael in directe omgeving. De ligging is zeer gunstig. De bereikbaarheid met zowel eigen vervoer als openbaar vervoer is uitstekend. Zo zijn er in het stadsdeel maar liefst drie NS-stations en diverse tram- en buslijnen. Met eigen vervoer maakt de nabijheid van diverse uitvalswegen en de ring A-10 of het centrum van Amsterdam binnen no-time bereikbaar.  

INDELING 

Begane grond: 
Middels je eigen opgang betreed je de hal op de tweede verdieping. 

Tweede etage: 
De hal verschaft toegang tot de ruim opgezette woonkamer en de keuken. De riante doorzonwoonkamer heeft aan de voorzijde een zitgedeelte met zicht op de Brinkstraat.  
Over de achterzijde van het appartement is een balkon van maar liefst 10 m2.  
De nette keuken is voorzien van alle hedendaagse gemakken zoals een inbouwvaatwasser, -koel-/vriescombinatie, oven-/magnetron combinatie, 5- pits gaskookplaat en afzuigkap. De keuken biedt voldoende ruimte voor opbergmogelijkheden.  
Vanuit zowel de living als de keuken is het balkon te bereiken.  

Derde etage:  
Middels de inpandige trap bereik je de overloop op de derde etage. Vanuit hier heb je toegang tot de slaapkamers, de badkamer en de inpandige berging. De twee slaapkamers zijn gelijk in grootte en beide voorzien van een dakkapel welke voorzien in voldoende daglicht.  
De badkamer is gelegen aan de achterzijde en heeft een toilet, inloopdouche en wastafelmeubel.  
De inpandige berging van 4m2.  

De tweede verdieping beschikt over een separaat toilet. 

Vereniging van Eigenaren: 
Het betreft een grote en actieve vereniging van eigenaren, die professioneel wordt beheerd door VVE Beheer Amsterdam. De vereniging genaamd "VvE Betondorp Blok 4” bestaat uit 129 appartementsrechten en heeft een 
gezonde kaspositie. Er is een meerjarig onderhoudsplan aanwezig en de maandelijkse servicekosten bedragen € 276,90.  
De maandelijkse bijdrage zullen t.z.t. worden verlaagd.  

ERFPACHT 
De woning is belast met erfpacht en in eigendom van de Gemeente Amsterdam. De erfpacht is voortdurend en het tijdvak loopt op 16-11-2054.  
De aanvraag voor het eeuwigdurend afkopen is reeds gedaan onder de gunstige voorwaarden van 2019.  

PARKEREN 
Vergunningsgebied: Oost 5.a. Er is momenteel geen wachtlijst voor het verkrijgen van een parkeervergunning. (bron: gemeente Amsterdam d.d. september 2020)  

BIJZONDERHEDEN 
- Gelegen in het populaire Betondorp;  
- Woonoppervlakte van 78 m2 (NEN2580 meetrapport aanwezig);  
- Balkon van 10m2; 
- Goed ingedeelde ruime bovenwoning;  
- Woning verdeeld over 2 woonlagen; 
- Eigen berging (4m2) in de gemeenschappelijke tuin; 
- 2 slaapkamers; 
- Erfpacht tot 2054 (aanvraag onder gunstige voorwaarden 2019 is gedaan) 
- VVE beheerd door VVE Beheer Amsterdam;  
- Bijdrage VVE € 276,90 per maand;  
- Oplevering in overleg;  
- Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;  
- koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam. 

ENGLISH 

LOVELY SPACIOUS AND WELL LAYED-OUT TWO-FLOOR APARTMENT IN THE POPULAR BETONDORP IN EAST! A COMPLETE HOUSE WITH 2-BEDROOMS, WITH SPACIOUS BALCONY FACING SOUTH AND AN EXTERNAL STORAGE. COME ON IN. 

AREA 
This well-classified house is located in the well-known Betondorp district, located in the Watergraafsmeer district (East). It is a spacious neighborhood with lots of green space. Within cycling distance you will find the Diemerbos, a beautifully landscaped forest where you can take beautiful and long walks. The neighborhood also has all the necessary 
facilities, such as a wide range of shops on the Middenweg, the nearby Christiaan Huygensplein and. the completely new Oostpoort area. The neighborhood also has nice cafes and restaurants, including The Lobby Fizeaustraat, Restaurant de Kas and Merkelbach. There are also various sports facilities and the beautiful Park Frankendael in the immediate vicinity. The location is very favorable. The accessibility by both private and public transport is excellent. For example, there are no fewer than three NS stations and various tram and bus lines in the district. With your own transport, the proximity of various roads and the ring A-10 or the center of Amsterdam can be reached in no time. 

LAYOUT 

Ground floor: 
You enter the hall on the second floor through your own entrance. 

Second floor: 
The hall provides access to the spacious living room and kitchen. The spacious living room has a sitting area at the front with a view of the Brinkstraat. 
There is a balcony of no less than 10 sqm across the rear of the apartment. 
The neat kitchen is equipped with all modern conveniences such as a built-in dishwasher, refrigerator / freezer, oven / microwave combination, 5-burner gas hob and extractor. The kitchen offers enough space for storage options. 
The balcony can be reached from both the living room and the kitchen. 

Third floor: 
Through the indoor stairs you reach the landing on the third floor. From here you have access to the bedrooms, the bathroom and the storage room. The two bedrooms are equal in size and both have a dormer window which provides sufficient daylight. 
The bathroom is located at the rear and has a toilet, walk-in shower and washbasin. 
The storage room of 4sqm. 

The second floor has a separate toilet. 

Owners Association: 
It is a large and active association of owners, which is professionally managed by VVE Beheer Amsterdam. The association called "VvE Betondorp Blok 4" consists of 129 apartment rights and has one 
healthy cash position. There is a multi-year maintenance plan and the monthly service costs are € 276.90. 
There are plan to reduce the monthly contribution on a short term. 

GROUND LEASE 
The house is subject to leasehold and is owned by the Municipality of Amsterdam. The leasehold is continuous and the period runs on 11/16/2054. 
The application for perpetual surrender has already been made under the favorable conditions of 2019. 

PARKING 
Permit area: East 5.a. There is currently no waiting list for obtaining a parking permit. (source: municipality of Amsterdam dated September 2020) 

DETAILS 
- Located in the popular Betondorp; 
- Living area of 78 sqm (NEN2580 measurement report available); 
- Balcony of 10 sqm; 
- Well classified spacious upstairs apartment; 
- Property spread over 2 floors; 
- Own storage room (4sqm) in the communal garden; 
- 2 bedrooms; 
- Annual lease payments until 2054 (application under favorable conditions 2019 has been made) 
- VVE managed by VVE Beheer Amsterdam; 
- VVE contribution € 276.90 per month; 
- Delivery in consultation; 
- There is only an agreement when the deed of sale has been signed; 
- deed of sale is drawn up by a civil-law notary in Amsterdam.

Features
from this house

 

General

Type:
Furnished:
Construction year: 1924
Energy label: F

Rooms

Number of rooms: 4
Number of bedrooms: 2

Surface

Surface: 78m²
Content: 270m³

Photos

Show more images

Schedule a viewing here!!

Do you like this beautiful property or do you want more information?
Lody Bunschoten