Eerste Helmersstraat 335 H

Amsterdam
Sold
  • City: Amsterdam
  • Surface: 122m²
  • Rooms: 6
  • Bedrooms: 3
  • Availability:
Dit prachtige ruime, benedenhuis (voormalig winkelpand) van ruim 120 m2 met tuin is gelegen in één van de mooiste delen van Amsterdam Oud-West. Het Vondelpark ligt hier letterlijk om de hoek. Heerlijk wonen op een unieke, centrale en toch rustige locatie in de populaire en levendige Helmersbuurt!

Omgeving:
Deze fijne benedenwoning is gelegen in een van de mooiste én leukste buurten van Amsterdam, de geliefde Helmersbuurt. De buurt is gelegen in stadsdeel Oud-West en op een steenworp afstand van het Vondelpark en de populaire Foodhallen! De Eerste Helmersstraat kenmerkt zich door de rust en veel groen, maar wel in een levendige buurt. Spelen en sporten op het J.J. Cremerplein, de basisschool Annie M.G. Schmidt aan de overkant. De Overtoom, de Eerste Constantijn Huygenstraat én de Jan Pieter Heijestraat bieden een divers aanbod aan supermarkten en speciaalzaken. Je dagverse boodschappen, tevens kan je voor de dagelijke vers-producten terecht op de Ten Katemarkt. In de directe omgeving zijn veel verschillende koffietentjes, cafés en restaurants, zoals Fondue & Fondue, Barrica wine & foodbar, Vegan Junkfood bar en Restaurant Forno is je overbuurman! De Jacob van Lennepkade biedt de gelegenheid om zelf een bootje aan te schaffen om de grachtengordel te verkennen. Ook het Museumkwartier en de Jordaan zijn om de hoek. Sporten kan in de nabijgelegen VondelGym, David Loyd of heerlijk buiten in het Vondelpark. De woning is ideaal gelegen ten opzichte van openbaar vervoervoorzieningen, er zijn verschillende tramlijnen richting Amsterdam Centraal of Station Lelylaan. Met de auto bereik je in een mum van tijd de ringweg A10.

Kortom; de Helmersbuurt biedt voor elk ieder wat wils!

Indeling:
De woning bestaat uit de begane grond en het souterrain en heeft een speelse indeling door verschillende niveaus per verdieping.

BEGANE GROND:
Je betreedt de woning via de originele gerestaureerde winkeldeur in de hal welke met een opstapje toegang geeft tot de prachtige living. De woonkamer heeft geweldig hoge plafonds en een mooie lichtinval door raampartijen (voormalig etalageruit) van boven tot beneden over de gehele breedte met ruim uitzicht over de Rhijnvis Feithstraat. De living en de eetkamer worden gescheiden door een 'room divider', waarin de TV is verwerkt en plaats is voor audio apparatuur waarbij zeer hoge kwaliteit audiobekabeling onder de vloer is verwerkt.

Aan de straatzijde heb je een riante zithoek welke direct uitzicht geeft over de prachtige Rhijnvis Feithstraat. De linkerzijde is voorzien van strakke moderne inbouwkasten, hierdoor is er veel opbergruimte gecreëerd. In het middenstuk bevindt zich een sfeervolle eethoek met authentieke haard en plafonds van maar liefst 3.60m hoog!

Aan de tuinzijde is de keuken gesitueerd. De maatwerk keuken is strak en modern, met hoogglans witte frontjes. De keuken is voorzien van diverse Miele inbouwapparatuur, wijn klimaatkast, Cooker en Pitt cooking is in het werkblad verwerkt. Ook deze ruimte heeft een prachtige lichtinval, dit komt door de harmonicadeuren en glazen dakramen over de

volledige lengte en breedte. De harmonicadeuren kunnen volledig open waardoor zomers de tuin een absoluut een verlengstuk wordt van de woning! De tuin is gelegen op het Zuiden en is omgeven door mooie hoge bomen, je kan dus zowel een zonnig als schaduwplekje opzoeken.

De volledige begane grond en het souterain aan de voorzijde is voorzien van vloerverwarming met Senso gietvloer die naadloos doorloopt naar de badkamer en toilet ruimte.

Vanuit de tussenhal tref je het toilet, de badkamer en de trappen naar boven- en beneden. De badkamer is van goede kwaliteit en beschikt over een douchecabine, een weggewerkte ruimte voor droger en wachmachine en dubbele wastafel en is volledig betegeld. Overigens zijn alle ruimtes voorzien van mechanise ventilatie.

Boven de badkamer bevindt zich een entresol, handig voor extra opbergruimte, bijvoorbeeld voor de wintersportspullen! De trap naar boven brengt je naar de eerste kamer, welke voor verschillende doeleinden is in te zetten. Denk hierbij aan een slaapkamer met aansluitend babykamer, hobbyruimte, kantoor aan huis. De kamer heeft openslaande deuren richting de tuin. De trap naar beneden brengt je naar het souterrain aan de achterzijde.

SOUTERRAIN:
Het souterrain is opgedeeld in 2 verschillende ruimtes. De eerste ruimte is gelegen aan de voorzijde en is te betreden vanaf de woonkamer, waar je de trap naar beneden neemt. Hier bevindt zich bijvoorbeeld de master-bedroom, welke is voorzien van handige, ruime kastenwanden. De kamer biedt ruimte voor een tweepersoonsbed en er is een groot bureau geplaatst waardoor er nog ruimte over is voor een studeer/werkplek.

De tweede kamer in het souterrain betreed je vanuit de tussenhal, deze is gelegen aan de achterzijde van de woning. Deze kamer is ook zeker volwaardig en goed te gebruiken als slaapkamer. Ook hier past een tweepersoonsbed en is er ruimte voor kledingkasten.

Beide vertrekken in het souterrain hebben ramen op straatniveau welke voor ventilatie en natuurlijk licht zorgen.

Het souterrain heeft aan de voorzijde een plafondhoogte van 2.40m hoog en aan de achterzijde 2.20m hoog!

Vereniging van Eigenaren:
Het betreft een gezonde en actieve vereniging van eigenaren, die professioneel wordt beheerd door 'Delair Vastgoed VVE beheer'. De actieve vereniging heeft een gezonde kaspositie, beschikt over een onderhoudsplan en de maandelijkse servicekosten bedragen € 122,24.

Eigendomssituatie:
De woning is gelegen op erfpacht grond waarbij een jaarlijkse canon van € 282,13 wordt betaald. De aanvraag voor het afkopen van de erfpacht is gedaan onder de gunstige voorwaarden van 2019.

Kenmerken:
- Woning in de populaire Helmersbuurt, grenzend aan het J.J. Cremerplein;
- Drie slaapkamers;
- Woonoppervlak: 122 m2 (NEN2580 meetrapport);
- Erfpachtcanon van € 282,- per jaar;
- De aanvraag voor eeuwigdurend afkopen is gedaan onder de gunstige voorwaarden;
- Parkeervergunning aanvraag wachttijd van ca. 4 maanden;
- Gezonde en actieve VvE;
- VvE bijdrage € 122,24 per maand;
- Tuin op het zuiden van ca. 38 m2;
- Keuken, badkamer, toilet, eetkamer en souterian voor voorzien van Senso gietvloer met vloerverwarming;
- Oplevering in overleg (per direct beschikbaar);
- Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
- Koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

ENGLISH

This beautiful spacious downstairs house of 120 m2 with garden is located in one of the most beautiful parts of Amsterdam in Oud-West. The Vondelpark is literally around the corner. Wonderful living in a unique, central yet quiet location in the popular and lively Helmersbuurt!

Area:
This lovely ground floor house is located in one of the most beautiful and nicest areas of Amsterdam, the beloved Helmersbuurt. The neighborhood is located in the Oud-West district and a stone's throw from the Vondelpark and the popular Foodhallen! The Eerste Helmersstraat is characterized by the tranquility and lots of greenery, but in a lively neighborhood. Playing and sports at the J.J. Cremerplein, the primary school Annie M.G. Schmidt across the street. The Overtoom, the Eerste Constantijn Huygenstraat and the Jan Pieter Heijestraat offer a diverse range of supermarkets and specialty shops. Your daily fresh groceries, you can also go to the Ten Kate market for the daily fresh products. In the immediate vicinity are many different coffee shops, cafes and restaurants, such as Fondue & Fondue, Barrica wine & food bar, Vegan Junk food bar and Restaurant Forno is your neighbor across the street! The Jacob van Lennepkade offers the opportunity to purchase a boat yourself to explore the canal belt. The Museum Quarter and the Jordaan are also around the corner. You can play sports in the nearby VondelGym, David Loyd or relax outside in the Vondelpark. The house is ideally located for public transport, there are several tram lines to Amsterdam Central or Station Lelylaan. You can reach the A10 ring road in no time by car.

In short; the Helmersbuurt offers something for everyone!

Layout:
The house consists of the ground floor and the basement and has a playful layout through different levels per floor.

GROUND FLOOR:
You enter the house through the original restored shop door in the hall which, with a step, gives access to the beautiful living room. The living room has great high ceilings and a beautiful light through windows (former shop windows) from top to bottom across the entire width with a wide view over the Rhijnvis Feithstraat. The living room and dining room are separated by a 'room divider', in which the TV is incorporated and there is room for audio equipment with very high-quality audio cables under the floor.

On the street side you have a spacious seating area which gives a direct view over the beautiful Rhijnvis Feithstraat. The left side has sleek modern fitted wardrobes, creating a lot of storage space. In the middle part is an attractive dining area with an authentic fireplace and ceilings of no less than 3.60m high!

The kitchen is situated on the garden side. The custom kitchen is sleek and modern, with high-gloss white fronts. The kitchen is equipped with various Miele built-in appliances, a wine climate cabinet, Cooker and Pitt cooking is incorporated in the worktop. This space also has a beautiful light, this is due to the harmonica doors and glass skylights over the

full length and width. The harmonica doors can be opened completely, making the garden an absolute extension of the house in summer! The garden is located on the South and is surrounded by beautiful tall trees, so you can look for both a sunny and shady spot.

The entire ground floor and the basement at the front has underfloor heating with Senso cast floor that runs seamlessly into the bathroom and toilet area.

From the hallway you will find the toilet, the bathroom and the stairs up and down. The bathroom is of good quality and has a shower cabin, a concealed space for dryer and washing machine and double sink and is fully tiled. Incidentally, all rooms are equipped with mechanical ventilation.

Above the bathroom is a mezzanine floor, useful for extra storage space, for example for winter sports equipment! The stairs take you to the first room, which can be used for various purposes. Think of a bedroom with subsequent baby room, hobby room, home office. The room has French doors towards the garden. The stairs take you down to the basement at the rear.

BASEMENT:
The basement is divided into 2 different areas. The first room is located at the front and can be entered from the living room, where you take the stairs down. Here is, for example, the master bedroom, which is equipped with handy, spacious closet walls. The room offers space for a double bed and a large desk has been placed, leaving room for a study / workplace.

You enter the second room in the basement from the intermediate hall, which is located at the rear of the house. This room is certainly also suitable as a bedroom. Here too, a double bed fits and there is room for wardrobes.

Both rooms in the basement have windows at street level that provide ventilation and natural light.

The basement has a ceiling height of 2.40m high at the front and 2.20m high at the rear!

Owners Association/VVE:
It concerns a healthy and active association of owners, which is professionally managed by 'Delair Vastgoed VVE management'. The active association has a healthy cash position, has a maintenance plan and the monthly service costs are € 122.24.

Property situation:
The house is located on leasehold land where an annual groundlease of € 282.13 is paid. The application to buy off the ground lease was made under the favorable conditions of 2019.

Characteristics:
- House in the popular Helmersbuurt, adjacent to the J.J. Cremerplein;
- Three bedrooms;
- Living area: 122 m2 (NEN2580 measurement report);
- Annual lease payments of € 282 per year;
- The application for perpetual surrender has been made under the favorable conditions;
- Parking permit application waiting time of approx. 4 months;
- Healthy and active VvE;
- VvE contribution € 122.24 per month;
- South-facing garden of approx. 38 m2;
- Kitchen, bathroom, toilet, dining room and basement equipped with Senso cast floor with underfloor heating;
- Delivery in consultation (available immediately);
- There is only an agreement when the deed of sale has been signed;
- Deed of purchase is drawn up by a civil-law notary in Amsterdam.

Features
from this house

 

General

Type: Apartment
Furnished: No

Rooms

Number of rooms: 6
Number of bedrooms: 3

Surface

Surface: 122m²
Content: 472m³

Photos

Show more images

Schedule a viewing here!!

Do you like this beautiful property or do you want more information?
Lody Bunschoten