Javastraat 174 1

Amsterdam
€ 385.000,- k. k.
  • City: Amsterdam
  • Surface: 51m²
  • Rooms: 3
  • Bedrooms: 2
  • Availability:
Comfortabel wonen in dit heerlijke 3-kamer appartement nabij het groene Flevopark, met de reuring van de levendige Javastraat op een paar tientallen meters afstand in dezelfde straat? Dat kan!
Wij bieden dit heerlijke 2-slaapkamer appartement aan in de gezellige Indische buurt. Benieuwd? Kom binnen.

Omgeving:
In de geliefde Indische buurt in Amsterdam Oost vind je dit goed ingedeelde appartement gelegen in een fijn, rustig stukje van de Javastraat! De buurt heeft de afgelopen jaren een grote transformatie doorgemaakt. Er zijn veel faciliteiten bijgekomen, waardoor het hier nog beter wonen is. Voor ontspanning kun je terecht bij een divers aanbod van leuke kroegjes en restaurants zoals o.a. Bar Basquiat, Drovers Dog, Walters, Studio K, Wilde Zwijnen en natuurlijk Brouwerij ‘t IJ. De dagelijkse boodschappen kun je doen bij verschillende supermarkten, speciaalzaken in de Javastraat en op de dagelijkse Dappermarkt. Verder beschikt de buurt over twee stadsparken (Oosterpark en Flevopark), een winkelgebied (Oostpoort & winkelcentrum Brazilië) en natuurlijk een divers aanbod met leuke winkels in de Javastraat zelf. Er zijn uitstekende openbaar-vervoersverbindingen, met het Muiderpoortstation op enkele minuten loopafstand. De ring A10 is tevens met 10 minuten rijden te bereiken en parkeren doet u voor de deur. Kortom, een fantastische plek om te wonen!

Indeling:
Deze prettige woning is gelegen op de eerste verdieping van het pand. Via het verzorgde gemeenschappelijke entree bereik je de woning middels de trap op de eerste etage. Je betreedt de woning in de entreehal. De lichte living is gelegen aan de voorzijde van de woning aan de kant van de Javastraat. De woonkamer is voorzien van een ruime open keuken. De keuken is voorzien van een 5-pits kookplaat met afzuigkap, spoelbak, oven en koel-/vriescombinatie.

Aan de achterzijde van het appartement tref je de badkamer en 2 slaapkamers. Beide kamers zijn goed bemeten en bieden diverse mogelijkheden. Het eventueel creëren van een thuiskantoor is natuurlijk ook een goede optie! De badkamer is voorzien van een bad met douche, wastafel(meubel) en een toilet.

Al met al een zeer net, licht en goed ingedeeld 3-kamer appartement gelegen in de gezellige Indische buurt in Amsterdam Oost!

Benieuwd hoe het er van binnen uitziet? Neem dan snel contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Vereniging van Eigenaren:
Het betreft een gezonde en actieve vereniging van eigenaren genaamd; ‘Javastraat 174 - 184. De vereniging bestaat uit 24 appartementen en wordt professioneel beheerd door de Het Nieuwe VVE beheer (HNVB) Er wordt jaarlijks vergaderd en de vereniging beschikt over een onderhoudsplan en voldoende reserves. De maandelijkse bijdrage is € 102,28,-.

Eigendomssituatie:
De woning is gelegen op gemeentelijke erfpacht grond, waarbij een jaarlijks canon van € 353,- verschuldigd is t/m 15-03-2049. De huidige eigenaren zijn reeds overgestapt op een eeuwigdurende canon onder de gunstige voorwaarden 2019. Vanaf 16-03-2049 bedraagt de jaarcanon € 398,-.

Bijzonderheden:
- Gelegen in de geliefde Indische buurt;
- Lichte en goed ingedeeld appartement;
- Voorzien van twee slaapkamers;
- Woonoppervlakte ca. 51m2 (NEN-meetrapport aanwezig);
- Bouwjaar 1924;
- Energielabel C;
- Gezonde en actieve VVE;
- VVE bijdrage €102,28 per maand;
- Overstap eeuwigdurende erfpacht reeds afgerond;
- Parkeren via vergunningsstelsel, veel parkeergelegenheid in de directe omgeving;
- Oplevering in overleg;
- Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
- koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.


ENGLISH

Living comfortably in this lovely 2-bedroom apartment near the green Flevopark, with the bustle of the lively Javastraat a few tens of meters away in the same street? Which can!
We offer this lovely 2-bedroom apartment in the cozy Indische buurt. Curious? Come on in.

Area:
In the popular Indische buurt in Amsterdam East you will find this well-arranged apartment located in a nice, quiet part of the Javastraat! The neighborhood has undergone a major transformation in recent years. Many facilities have been added, making it even better to live here. For relaxation you can go to a diverse range of nice bars and restaurants such as Bar Basquiat, Drovers Dog, Walters, Studio K, Wilde Zwijnen and of course Brouwerij 't IJ. You can do your daily shopping at various supermarkets, specialty shops in Javastraat and at the daily Dappermarkt. The neighborhood also has two city parks (Oosterpark and Flevopark), a shopping area (Eastpoort & Brazil shopping center) and of course a diverse range of nice shops in Javastraat itself. There are excellent public transport connections, with Muiderpoort station a few minutes' walk away. The A10 ring road is also a 10-minute drive away and you can park in front of the door. In short, a fantastic place to live!

Layout:
This pleasant house is located on the first floor of the building. You reach the house via the well-maintained communal entrance via the stairs on the first floor. You enter the house in the entrance hall. The bright living room is located at the front of the house on the Javastraat side. The living room has a spacious open kitchen. The kitchen is equipped with a 5-burner hob with extractor hood, sink, oven and fridge/freezer combination.

At the rear of the apartment you will find the bathroom and 2 bedrooms. Both rooms are well sized and offer various options. Creating a home office is of course also a good option! The bathroom has a bath with shower, washbasin (furniture) and a toilet.

All in all a very neat, light and well laid out 3-room apartment located in the cozy Indian neighborhood in Amsterdam East!

Curious what it looks like inside? Please contact us quickly to make an appointment!

Owners Association:
It concerns a healthy and active association of owners called; Javastraat 174 - 184. The association consists of 24 apartments and is professionally managed by the Het Nieuwe VVE management (HNVB). Meetings are held annually and the association has a maintenance plan and sufficient reserves. The monthly contribution is € 102.28.

Ownership situation:
The house is located on municipal leasehold land, with an annual ground rent of €353 due up to and including 15-03-2049. The current owners have already switched to a perpetual canon under the favorable conditions 2019. From 16-03-2049 the annual canon is € 398,-.

Details:
- Located in the popular Indische buurt;
- Bright and well laid out apartment;
- Equipped with two bedrooms;
- Living area approx. 51sqm (NEN measurement report available);
- Year of construction 1924;
- Energy label C;
- Healthy and active VVE;
- VVE contribution €102.28 per month;
- Transfer of perpetual leasehold has already been completed;
- Parking through a permit system, lots of parking in the immediate vicinity;
- Delivery in consultation;
- There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
- deed of sale is drawn up by a notary in Amsterdam.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to them. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. The broker is the seller's advisor with regard to this property. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing agent in good time and carry this out independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be an expert enough according to the law to be able to oversee all essential matters. The NVM conditions apply.

Features
from this house

 

General

Type: Apartment
Furnished: No

Rooms

Number of rooms: 3
Number of bedrooms: 2

Surface

Surface: 51m²
Content: 167m³

Photos

Show more images

Schedule a viewing here!!

Do you like this beautiful property or do you want more information?
Lody Bunschoten