Sumatrastraat 207 k

Amsterdam
Sold
  • City: Amsterdam
  • Surface: 78m²
  • Rooms: 3
  • Bedrooms: 2
  • Availability:
Op zoek naar een mooie en comfortabele woning in de bruisende Indische buurt in Amsterdam Oost? Hier wil je wonen! Heerlijk ruim en goed ingedeelde 3-kamer woning gelegen in een net nieuwbouwcomplex uit 2009 met lift. Een woning van 78m2(!) voorzien van een eigen parkeerplaats in de garage, berging, balkon én twee gemeenschappelijke dakterrassen. Meer zien? Kom binnen.

Omgeving:
In de populaire Indische buurt in Amsterdam Oost ligt dit charmante en goed ingedeelde appartement gelegen in de Sumatrastraat. In deze buurt zijn er veel faciliteiten, waardoor het hier erg prettig wonen is. Voor vertier kun je terecht bij diverse leuke kroegjes en restaurants op de Javastraat zoals o.a. Bar Basquiat, Drovers Dog, Walters, Wilde Zwijnen en natuurlijk Brouwerij ‘t IJ. Voor je dagelijkse boodschappen kun je terecht bij verschillende supermarkten en speciaalzaken in de Javastraat en op de Dappermarkt. Verder beschikt de buurt over twee stadsparken (Oosterpark en Flevopark), een winkelgebied Oostpoort en natuurlijk een diverse aanbod leuke winkels in de Javastraat zelf. Er zijn fijne openbaar-vervoersverbindingen, met het Muiderpoort station op enkele minuten loopafstand en een bushalte voor de deur. Daarnaast is de ring A10 met 10 minuten rijden te bereiken en parkeer je op je eigen parkeerplek in de onderbouw van het complex.

Indeling:
Je stapt binnen in de royale hal die zicht geeft tot de achterzijde van de woning. Hier vind je meteen aan de linker- en rechterzijde de twee slaapkamers. De royale kamer aan de linkerzijde heeft genoeg ruimte voor zowel een ruim tweepersoonsbed als een grote kledingkast. De andere slaapkamer is groot genoeg voor het creëren van een thuiskantoor of kinderkamer.

Aan de achterzijde van de woning is de royale en lichte woonkamer te vinden, gelegen op het westen. Deze geeft je genoeg mogelijkheden om zowel een ruime zithoek te creëren als een gezellige eethoek. Door de grote raampartijen aan de achterzijde heb je veel lichtinval in het appartement en er is vrij uitzicht op een plein, geweldig! Aansluitend is de open keuken te vinden, uitgevoerd in een wit/grijze kleurencombinatie. De keuken is voorzien van verschillende inbouwapparatuur: 5-pits gasfornuis met afzuigkap, combi-oven/magnetron, koel-/ vriescombinatie en een ruime spoelbak.

Via de woonkamer bereik je ook het balkon van 3m2 gelegen op het westen.

In het midden van de woning is de badkamer te vinden. De badkamer heeft een luxe uitstraling en is voorzien van een ruime inloopdouche en wastafelmeubel. Tegenover de badkamer is het separate toilet te vinden met fonteintje.

Ook zo enthousiast geworden? Neem dan snel contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Vereniging van Eigenaren:
Het betreft een gezonde en actieve vereniging van eigenaren, welke professioneel wordt beheerd door Woningstichting Eigen Haard. De vereniging genaamd ‘VvE Tidore’ bestaat uit 70 appartementen, gelegen aan de Sumatrastraat, Halmaheirastraat en de Molukkenstraat. De vereniging is zeer goed georganiseerd, zo is er een huishoudelijk reglement aanwezig en worden de algemene ruimtes maandelijks schoongemaakt. De vereniging heeft tevens een gezonde kaspositie en beschikt over een meerjarig onderhoudsplan. De maandelijks te betalen servicekosten bedragen € 124,32,-. (voor appartement, parkeerplaats en berging).

Eigendomssituatie:
De woning is gelegen op afgekochte erfpacht grond, waarbij het huidige tijdvak loopt t/m 2057. Recentelijk hebben de huidige eigenaren de overstap gedaan naar de eeuwigdurende erfpachtcanon, waarbij tevens nog steeds de mogelijkheid bestaat om de erfpacht onder gunstige condities eeuwigdurend af te kopen. Ideaal dus!

Bijzonderheden:
- Gelegen in de geliefde Indische buurt in Amsterdam Oost!
- Goed onderhouden appartement;
- Nieuwbouw uit 2009;
- 2 slaapkamers;
- Woonoppervlakte van 78m2 (NEN2580 Meetcertificaat aanwezig);
- Separate berging in onderbouw van 3m2;
- Eigen parkeerplaats in onderbouw;
- Twee gemeenschappelijke dakterrassen beschikbaar;
- CV ketel uit 2009;
- Energie label B;
- Gezonde en actieve VVE;
- Service kosten € 124,32 per maand;
- Erfpacht afgekocht t/m 2057 (overstap gedaan);
- Overstap eeuwigdurende erfpacht op gunstige condities afgerond;
- Oplevering in overleg;
- Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
- koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

ENGLISH

Are you looking for a beautiful and comfortable home in the bustling Indian neighborhood in Amsterdam East? You want to live here! Wonderfully spacious and well-arranged 3-room house located in a newly built complex from 2009 with elevator. A home of 78m2 (!) with a private parking space in the garage, storage room, balcony, and two communal roof terraces. See more? Come on in.

Surroundings:
In the popular Indian neighborhood in Amsterdam East, this charming and well-arranged apartment is located in the Sumatrastraat. This neighborhood has many facilities, making it very pleasant to live here. For entertainment, you can go to various nice bars and restaurants on the Javastraat such as Bar Basquiat, Drovers Dog, Walters, Wilde Zwijnen, and of course Brouwerij 't IJ. For your daily shopping, you can go to various supermarkets and specialty shops in the Javastraat and on the Dappermarkt. The neighborhood also has two city parks (Oosterpark and Flevopark), an Oostpoort shopping area, and of course, a variety of lovely shops in the Javastraat itself. There are excellent public transport connections, with Muiderpoort station a few minutes walk away and a bus stop in front of the door. In addition, the A10 ring road is a 10-minute drive away, and you can park in your own parking space in the basement of the complex.

Layout:
You step into the spacious hall that gives a view to the rear of the house. Here you will immediately find the two bedrooms on the left and right side. The spacious room on the left has enough space for a spacious double bed and a large wardrobe. The other bedroom is large enough to create a home office or nursery.

The spacious and bright living room is at the rear of the house, located on the west. This gives you plenty of options to create a spacious seating area and a cozy dining area. Due to the large windows at the rear, you have a lot of light in the apartment, and there is an unobstructed view of a square, great! Subsequently, the open kitchen can be found in a white/grey color combination. The kitchen has various built-in appliances: a 5-burner gas stove with extractor hood, combi oven/microwave, fridge/freezer combination, and a spacious sink.

Through the living room, you also reach the balcony of 3m2 located on the west.

The bathroom is located in the middle of the house. The bathroom has a luxurious look and is equipped with a spacious walk-in shower and washbasin. Opposite the bathroom is the separate toilet with a hand basin.

Looking to find out more? Please contact us quickly to make an appointment.

Owners Association:
It is a healthy and active association of owners, professionally managed by Woningstichting Eigen Haard. The association called 'VvE Tidore' consists of 70 apartments, located on Sumatrastraat, Halmaheirastraat and Molukkenstraat. The association is very well organized; for example, there are house rules, and the common areas are cleaned monthly. The association also has a healthy cash position and a multi-year maintenance plan. The monthly service costs are € 124.32 (for an apartment, parking space and storage).

Ownership situation:
The house is located on surrendered ground lease land, with the current period running until 2057. The current owners have recently made the switch to the perpetual ground lease, where there is also still the option to buy off the ground lease perpetually under favorable conditions. So ideal!

Particularities:
- Located in the popular Indian neighborhood in Amsterdam East!
- Well maintained apartment;
- New construction from 2009;
- 2 bedrooms;
- A living area of ??78m2 (NEN2580 Measurement certificate available);
- Separate storage room in the basement of 3m2;
- Private parking space in the basement;
- Two communal roof terraces available;
- Central heating boiler from 2009;
- Energy label B;
- Healthy and active VVE;
- Service costs € 124.32 per month;
- Leasehold surrendered up to and including 2057 (transfer made);
- Transfer perpetual lease on favorable conditions completed;
- Delivery in consultation;
- There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
- a notary in Amsterdam draws up deed of sale.

DISCLAIMER
We have compiled this information with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his duty to investigate all essential matters to them. The broker is the seller's advisor concerning this property. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend you this time.

Features
from this house

 

General

Type: Apartment
Furnished: No

Rooms

Number of rooms: 3
Number of bedrooms: 2

Surface

Surface: 78m²
Content: 251m³

Photos

Show more images

Schedule a viewing here!!

Do you like this beautiful property or do you want more information?
Lody Bunschoten