Drs. J.van Disweg 4

Broek in waterland
Verkocht
  • Plaats: Broek in waterland
  • Oppervlak: 225m²
  • Kamers: 6
  • Slaapkamers: 5
  • Beschikbaarheid:
NIEUWGEBOUWDE DROOMWONING VAN 225M2
IN LANDELIJKE WATERLANDSE BOUWSTIJL, OMRINGD DOOR ROYALE TUIN EN VRIJ UITZICHT OVER DE WEILANDEN VAN BROEK IN WATERLAND.

Dit huis is uniek in zijn soort: op de meeste nieuwbouw moet u lang wachten! Hier kunt u direct beginnen aan het interieur naar uw eigen smaak en ontwerp.

OMGEVING;
De omgeving van de Drs. J. van Disweg wordt gekenmerkt door de weidse landerijen met kilometers vrij uitzicht, dat geen bedreiging kent vanwege de beschermde status van het gebied.
Het veenriviertje ‘De Leet’, waaraan de woonlocatie is gelegen, ontspringt in dit natuurgebied en mondt uit in het centrum van het dorp Broek in Waterland. Een dorp dat landelijke bekendheid geniet door de historische kern met de vele monumentale houten huizen en het beeldschone en beroemde dorpsaanzicht het Havenrak. Het gebied Waterland kent vele recreatieve en watersportactiviteiten door de talrijke meertjes en vaarten, waaraan schitterende idyllische Hollandse dorpjes zijn te vinden.
Dit woonhuis is gelegen op een unieke locatie aan de rand van monumentaal Broek in Waterland op slechts 15 minuten per auto of OV van hartje Centrum Amsterdam. De combinatie van landelijk wonen in een schitterend dorp op steenworp van Amsterdam met perfecte OV-verbinding (4 buslijnen en de Noord-Zuidlijn) maakt deze plek zeer gewild!

INDELING;
Gelegen op een royaal en landelijke kavel bevindt zich deze geschakelde hoekwoning. Deze woning wordt casco opgeleverd en is dus nog compleet naar eigen wens in te richten en te voltooien.

Begane grond;
De woning is te betreden via de entree aan de weilandzijde. Bij binnenkomst valt meteen het fantastische uitzicht en het lichte karakter van de woning op. Door middel van de dubbele, openslaande deuren aan weerszijde van de woonkamer kun je ultiem genieten van rondom gelegen tuin! De achtertuin van ± 185 m2, inclusief een zogenoemd “overtuintje” aan vaarwater van plm. 24 m2 met mogelijkheid voor een eigen aanlegsteiger voor een boot, is gelegen op het zonnige zuiden. Terwijl je in de voortuin van plm. 160 m2 geniet van een ondergaande zon met uitzicht over de uitgestrekte landerijen en Monnickendam op 4 km afstand.

Met een gebruiksoppervlakte van 115m2 is de begane grond op vele mogelijke manieren in te delen. Een ruime open woonkeuken met riante zithoek is op verschillende locaties te creëren. Verder bevindt zich op de begane grond een ruime garderobe, apart toilet, een ruime berging, ruimte voor technische installaties en wassen/drogen met eigen toegangsdeur naar buiten. Tevens vind je hier een bijzondere ‘tuinkamer’ met dubbele openslaande deuren van circa 17m2. Deze kamer zou perfect kunnen dienen als gastenkamer met eigen badkamer, speelkamer of bijvoorbeeld als praktijk.

Eerste verdieping:
Middels de vaste trap bereik je de 1e verdieping. De overloop geeft toegang tot de 4 in grootte verschillende slaapkamers, separaat toilet met ruimte voor een douche én de ruime badkamer waar ook ruimte is voor een extra toilet. De riante master bedroom van circa 30 m2 biedt uitzicht op zowel de uitgestrekte weilanden, als de eigen tuin.

Tweede verdieping;
De vaste trap brengt je op de tweede verdieping. Deze grote zolder, met een bruto vloeroppervlak van ruim 70 m2 onder de schuine kap, biedt veel opbergruimte.

STAAT VAN OPLEVERING:
De woning wordt casco opgeleverd, bestaande uit:

- Een volledig nieuw duurzaam met circulaire materialen gebouwd huis door een gerenommeerde aannemer en volgens de laatste bouwnormen, voorzien van binnenwanden verdiepingsvloeren, geïsoleerd dak belegd met Oud Hollandse pannen.
- Prachtige gepotdekselde gevels van verduurzaamd zweeds rabat in Waterlandse stijl, voorzien van waterborden en windveren en reeds geschilderd.
- Hoogwaardige isolatie van de buitenmuren met duurzame materialen (Rc-waarde 7,8).
- Kwaliteits hardhouten ramen en deuren met triple glas, voorzien van een karakteristieke roedeverdeling.
- Aansluiting elektrameter, water en riolering met aansluiting op pompgemaal.
- Reeds aangelegde geothermische boring voor het aanleggen van een warmtepomp voor het milieuvriendelijk verwarmen en koelen van de woning.
- Ruime inpandige berging; mogelijkheid tot het plaatsen van een buitenberging aanwezig.
- Nieuw geslagen beschoeiing aan de voorzijde van het perceel en bij het "overtuintje".
- Nieuw aangelegde toegangsdam.
- Een nieuw aangelegde (door de verkoper nog te realiseren) klinkerweg met parkeerstrook rondom het perceel.

Dit betekent dat u deze unieke woning geheel naar eigen smaak af kunt maken. De volgende werkzaamheden zullen onder andere uitgevoerd dienen te worden door koper;

- Stuc- en sauswerk van wanden en muren;
- Binnendeuren, vensterbanken en plinten.
- Installatie van elektra en leidingwerken.
- Verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie en toebehoren (geothermische boring reeds gedaan).
- Keuken, badkamers, vloerafwerking en schilderwerken.
- Aanleg van tuin.

Een betrouwbare aannemer en installateur voor de resterende werkzaamheden zijn beschikbaar, deze keuze is optioneel.

BIJZONDERHEDEN;
- Geschakelde hoekwoning op 506m2 perceel.
- Woonoppervlak van 225m2 NEN2580
- Uitstekend geïsoleerd met hardhouten raam-en deurpartijen vv triple glas.
- Eigen grond; geen erfpacht!
- Toegangsweg/ parkeerstrook/ riolering in gedeeld (mandelig) eigendom
- Aanpassing woning-indeling nu nog mogelijk
- Slechts op 15 min afstand van centrum Amsterdam
- Prachtig uitzicht over de weilanden
- Mogelijkheid tot afmeren van een boot aan eigen grond aan vaarwater
- Casco oplevering. Uitbesteding afbouw mogelijk door de aannemer of met eigen aannemer.

**ENGLISH**

NEW BUILD DREAM HOUSE OF 225M2
IN WATERLANDSE BUILDING STYLE, SURROUNDED BY SPACIOUS GARDEN AND UNBLOCKED VIEWS OVER THE PASTURES OF BROEK IN WATERLAND.

This house is unique in it's kind: normally you have to wait a long time for most new builds! Here you can start directly with the interior according to your own taste and design.

SURROUNDINGS;
The surroundings of the Drs. J. van Disweg is characterized by the wide fields with kilometers of unobstructed view, which is not a threat due to the protected status of the area.
The peat river "De Leet", where the residential location is located, has its source in this nature reserve and flows into the center of the village of Broek in Waterland. A village that enjoys national fame because of its historic core with the many monumental wooden houses and the beautiful and famous village view the Havenrak. The Waterland area has many recreational and water sports activities due to the numerous lakes and canals, along which beautiful idyllic Dutch villages can be found.
This house is located in a unique location on the edge of monumental Broek in Waterland, just 15 minutes by car or public transport from the center of Amsterdam. The combination of rural living in a beautiful village a stone's throw from Amsterdam with perfect public transport connection (4 bus lines and the North-South line) makes this place very popular!

LAYOUT;
This semi-detached corner house is located on a spacious and rural plot. This house will be delivered as hull and can therefore be furnished and completed according to your own wishes.

Ground floor;
The house can be entered through the entrance on the pasture side. Upon entering you immediately notice the fantastic view and the light character of the house. You can enjoy the surrounding garden through the double doors on either side of the living room! The backyard of ± 185 m2, including a so-called "conviction" on a waterway of approx. 24 m2 with the possibility of a private dock for a boat, is located on the sunny south. While you are in the front yard of approx. 160 m2 enjoys a setting sun with a view over the extensive farmlands and Monnickendam 4 km away.

With a usable area of 115m2, the ground floor can be divided in many ways. A spacious open kitchen with a spacious seating area can be created at various locations. Furthermore, on the ground floor there is a spacious cloakroom, separate toilet, a large storage room, space for technical installations and washing / drying with its own access door to the outside. You will also find a special "garden room" with double French doors of approximately 17m2. This room could perfectly serve as a guest room with private bathroom, playroom or for example as a practice.

First floor:
You reach the 1st floor via the fixed staircase. The landing gives access to the 4 bedrooms that differ in size, separate toilet with space for a shower and the spacious bathroom with space for an extra toilet. The spacious master bedroom of approximately 30 m2 offers a view of both the extensive meadows and the private garden.

Second floor;
The fixed staircase takes you to the second floor. This large attic, with a gross floor area of over 70 m2 under the sloping roof, offers plenty of storage space.

STATE OF DELIVERY:
The house will be delivered hull, consisting of:

- A completely new, sustainable house built with circular materials by a renowned contractor and according to the latest building standards, with interior walls, storey floors, insulated roof covered with Old Dutch tiles.
- Beautiful gable-covered facades of preserved Swedish rabat in Waterland style, with water signs and wind springs and already painted.
- High-quality insulation of the outer walls with durable materials (Rc value 7.8).
- Quality hardwood windows and doors with triple glass, with a characteristic rod distribution.
- Connection of electricity meter, water and sewerage with connection to pumping station.
- Pre-constructed geothermal drilling for installing a heat pump for environmentally friendly heating and cooling of the home.
- Spacious indoor storage room; possibility to place an outside shed available.
- Newly minted facing at the front of the plot and at the "conviction".
- Newly constructed entrance dam.
- A newly constructed (still to be realized by the seller) clinker road with a parking strip around the plot.

This means that you can finish this unique home according to your own taste. The following activities will, among other things, be carried out by the buyer;

- Plaster and sauce work on walls and walls;
- Interior doors, window sills and baseboards.
- Installation of electricity and pipework
- Heating and air treatment installation and accessories (geothermal drilling already done)
- Kitchen, bathrooms, floor finishing and painting.
- Garden construction

A reliable contractor and installer are available for the remaining work

PARTICULARITIES;
- Semi-detached corner house on a 506m2 plot.
- Living area of 225m2 NEN2580
- Excellent insulated with hardwood windows and doors with triple glazing.
- Own ground; no leasehold!
- Access road / parking strip / sewerage in shared (common) property
- Adjustment of the house layout is still possible
- Only 15 minutes from the center of Amsterdam
- Beautiful view over the meadows
- Possibility to moor a boat on own ground at the fairway
- Casco delivery. Outsourcing of finishing possible by the contractor or with own contractor.

Kenmerken
van dit huis

 

Algemeen

Type: Appartement
Gemeubileerd: Nee
Bouwjaar: 2020

Kamers

Aantal kamers: 6
Aantal slaapkamers: 5

Oppervlak

Oppervlak: 225m²
Perceelgrootte: 506m²
Content: 847m³

Foto's

Meer afbeeldingen weergeven

Plan hier een bezichtiging !!

Vind u dit een mooi huis of wilt u meer informatie?
Lody Bunschoten