Julius Pergerstraat 103

Amsterdam
Verkocht
  • Plaats: Amsterdam
  • Oppervlak: 83m²
  • Kamers: 4
  • Slaapkamers: 3
  • Beschikbaarheid:
Zeer ruim, goed ingedeeld en mooi licht appartement met drie slaapkamers gelegen op de bovenste verdieping met een fantastisch uitzicht over Amsterdam!

Zomers kun je heerlijk van de zon op het gemeenschappelijk dakterras genieten welke maar één trap verwijderd is van het appartement!

Omgeving
Het goed onderhouden appartementencomplex ligt op het Haveneiland-west van IJburg, vlak bij het Theo van Goghpark. De tram (lijn 26) stopt voor de deur en brengt je binnen 15 minuten naar Centraal Station en het centrum van Amsterdam. Alle voorzieningen zoals winkels, supermarkten, kappers, sport- en fitnessclubs, kinderopvang, gezondheidscentra, apotheek, scholen en het nieuwe stadsstrand zijn om de hoek of op korte loopafstand. Een kop koffie drink je beneden bij de Espressofabriek. Kortom, een heerlijke plek om te wonen & te leven!

Indeling
Het appartement is gelegen op de zesde, tevens bovenste, verdieping van het complex.

Vanaf de hal met lift bereik je het appartement welke vanuit de hal toegang geeft tot alle vertrekken in de woning. Allereerst tref je aan de linkerzijde de drie slaapkamers, welke goed bemeten zijn. Naast de hoofdslaapkamer heb je nog twee zeer bruikbare slaapkamers welke in te zetten zijn als bijvoorbeeld kinderkamer of thuiskantoor. Ideaal!

Aan de achterzijde tref je de woningbrede woonkamer welke een geweldige lichtinval heeft door de drie grote raampartijen met openslaande deuren. Naast de mooie lichtinval heb je vanaf de woonkamer een uniek uitzicht over Amsterdam welke helemaal tot aan de De Amsterdam Arena reikt. De woonkamer is goed in te delen met een fijne zithoek en leefkeuken. De huidige keuken is eenvoudig, maar functioneel uitgevoerd. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid tot het verder uitbreiden van de keuken gezien de grote ruimte.

Tevens tref je vanuit de hal een zeer ruime inpandige berging met wasmachine-aansluiting, het separate zwevende toilet en de badkamer. De badkamer heeft een douche en wastafel en is ruim opgesteld. Er is onder andere genoeg ruimte voor een mooie inloopdouche en dubbele wastafel.

Al met al een zeer prettig appartement met maar liefst drie slaapkamers!

Vereniging van eigenaars
Het betreft een gezonde, actieve en zichtbare vereniging van eigenaren genaamd; ‘HVvE IJburg Blok 41’. De VvE wordt professioneel beheerd en bestaat uit 60 appartementsrechten. Er wordt jaarlijks vergaderd en de vereniging beschikt over een onderhoudsplan. De maandelijkse bijdrage is € 99,-.

Eigendomssituatie
Het appartement is gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond. De erfpacht is afgekocht t/m 2056. De aanvraag onder de gunstige voorwaarden van 2019 is gedaan, de jaarlijkse canon is vastgezet vanaf 2056.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 83 m2
- 3 slaapkamers
- Waanzinnig uitzicht over Amsterdam
- Erfpacht afgekocht t/m 2056
- Aanvraag onder gunstige voorwaarden is gedaan
- VVE bijdrage € 99,- per maand
- Zeer ruime inpandige berging
- Dubbelglas en stadsverwarming

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

-----

Very spacious, well laid out, and beautiful bright apartment with three bedrooms located on the top floor with a fantastic view over Amsterdam!

In summer you can enjoy the sun in the communal area, which is only one stairs away from the apartment!

Area
The well-maintained apartment complex is located on the Port Island-west of IJburg, near the Theo van Gogh Park. The tram (line 26) stops in front of the door and takes you to Central Station and the center of Amsterdam within 15 minutes. All amenities such as shops, supermarkets, hairdressers, sports and fitness clubs, childcare, health centers, pharmacy, schools and the new city beach are around the corner or a short walk away. You can drink a cup of coffee downstairs at the Espressofabriek. In short, a wonderful place to live & live!

Layout
The apartment is located on the sixth, also top, the floor of the complex.

From the hall with elevator, you reach the apartment, which gives access to all rooms in the house from the hall. First of all you will find the three bedrooms on the left, which are well-sized. In addition to the master bedroom, you have two very usable bedrooms that can be used as, for example, a nursery or home office. Ideal!

At the rear, you will find the house-wide living room which has a great light through the three large windows with patio doors. In addition to the beautiful light, you have a unique view over Amsterdam from the living room, which extends all the way to De Amsterdam Arena. The living room is easy to divide with a nice sitting area and kitchen. The current kitchen is simple, but functional. Of course there is the possibility to further expand the kitchen given the large space.

From the hall, you will also find a very spacious storage room with a washing machine connection, a separate floating toilet and the bathroom. The bathroom has a shower and sink and is spacious. There is, among other things, enough space for a beautiful walk-in shower and double sink.

All in all a very nice apartment with no less than three bedrooms!

Association of Owners
It concerns a healthy, active and visible association of owners called; ‘HVvE IJburg Block 41’. The VvE is professionally managed and consists of 60 apartment rights. Meetings are held annually and the association has a maintenance plan. The monthly contribution is €99.

Ownership situation
The apartment is located on municipal leasehold land. The ground lease has been bought off until 2056. The application has been made under the favorable conditions of 2019, the annual ground rent has been fixed from 2056.

Details:
- Living area approx. 83 m2
- 3 bedrooms
- Amazing view over Amsterdam
- Leasehold surrendered until 2056
- Application has been made under favorable conditions
- VVE contribution € 99 per month
- Very spacious indoor storage room
- Double glazing and district heating

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The broker is the seller's advisor with regard to this property. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing agent in good time and to have this carried out independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be an expert enough by law to oversee all matters

Kenmerken
van dit huis

 

Algemeen

Type: Appartement
Gemeubileerd: Nee
Bouwjaar: 2007

Kamers

Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3

Oppervlak

Oppervlak: 83m²
Content: 271m³

Foto's

Meer afbeeldingen weergeven

Plan hier een bezichtiging !!

Vind u dit een mooi huis of wilt u meer informatie?
Lody Bunschoten