Lampenistenstraat 127

Amsterdam
Verkocht
  • Plaats: Amsterdam
  • Oppervlak: 108m²
  • Kamers: 4
  • Slaapkamers: 3
  • Beschikbaarheid:
Prachtig ontworpen, ruim opgezette en zeer lichte woning van 108m2 met 3 ruime slaapkamers op het geliefde Sporenburg in Oost. De woning is een compleet plaatje, voorzien van inpandige parkeerplaats, een heerlijk riant dakterras, energie label A en afgekochte erfpacht t/m 2072! Snel meer zien? Kom binnen.

Omgeving
De woning is gelegen op het geliefde Sporenburg in het Oostelijk Havengebied. Een kindvriendelijke buurt met zwem- en aanlegstijgers, zonnige pleinen en groenstroken en mooie vergezichten over het water. Voor de dagelijkse boodschappen is Winkelcentrum ‘Brazilië’ op loopafstand, en Czaar Peterstraat en Dappermarkt zijn vlakbij. Elke woensdag is de biologische markt aan de C. van Eesterenlaan, een kleinschalige markt met streek- en seizoensgebonden producten. Er zijn in de directe omgeving veel horecagelegenheden, waaronder Café Restaurant Czaar, Club Panama, Pompstation, VRR, Krux brouwwerf en de Harbour Club. Het is een gezellige en kindvriendelijke buurt gelegen nabij Artis, het Funenpark en het Flevoparkbad.

Met de fiets ben je binnen 10 minuten op Centraal station of op het Waterlooplein en een stukje verder zit je in het hart van de Jordaan. Daarnaast heeft de woning een ideale ligging ten opzichte van het openbaar vervoer (diverse trams en bussen) en uitvalswegen. Binnen 5 minuten rij je door de Piet Heintunnel de ring A10 op.

Indeling:
Aan de voorkant van de woning tref je een eigen parkeerplaats, deze kan je afsluiten met een hekwerk, dus nooit meer zoeken naar een parkeerplek! Je vervolgt je weg middels dit pad naar je eigen voordeur. Je stapt binnen in de hal, waar direct het waanzinnig hoge plafond opvalt. Meteen aan de linkerkant is een ruime slaapkamer te vinden, genoeg plek voor een tweepersoonsbed en kastruimte. De hoge plafonds op de begane grond geven een zeer ruimtelijk gevoel. Lopend door de hal kom je nog een slaapkamer tegen, deze is voorzien van een groot raam van de grond tot aan het plafond, dit is uniek! Er is hier ook een ruime berging aanwezig.

Middels de trap bereik je de eerste verdieping. Aan de linkerkant is als eerste het toilet te vinden, deze is uitgevoerd in witte kleurtinten en voorzien van fontein. Aansluitend is de keuken gesitueerd, de keuken is voorzien van keramische kookplaat met afzuigkap, oven, afwasmachine en spoelbak. Tevens is hier voldoende opbergruimte.

Door de grote raampartijen in de keuken is dit een fijne ruimte geworden om heerlijk te koken en ook contact te hebben met de gasten in de living.
Lopend naar de voorzijde van de woning tref je de riante woonkamer.
Hier valt direct het lichte en open karakter op, met veel natuurlijk licht inval van buiten dankzij de vele ramen aan de voorzijde en de dakramen. Je kan hier een grote eettafel neerzetten, daarnaast is er nog genoeg ruimte om een sfeervolle zithoek te creëren. Een ruimte met genoeg mogelijkheden!

Vervolgens bereik je via de trap de tweede verdieping, hier tref je de derde slaapkamer. Deze is groot genoeg voor een tweepersoonsbed en kastruimte. De goed bemeten badkamer is voorzien van een tweede toilet, douche en wastafel en maakt deze woning helemaal compleet. Ook is hier nog een washok te vinden, de eigenaar heeft hier nu de droger en de wasmachine staan, deur dicht en niemand die het ziet, perfect!

Tevens geeft deze slaapkamer je toegang tot het ruimte dakterras. Hier kan je heerlijk vertoeven op de warme zomerdagen. Aan beide kanten staat er een schutting, dus het is een tuin met genoeg privacy. Op dit moment heeft de eigenaar hier kunstgras liggen, waardoor er een heerlijk groen dakterras is gecreëerd!

Een woning met zoveel mogelijkheden, wie wil dat nou niet! Neem snel contact met ons op voor het maken van een afspraak.!

VVE
De Vereniging van Eigenaren genaamd 'VvE Sporenburg XXXV' (bestaande uit 31 woningen) is actief en wordt professioneel beheer door VvE Beheer Amsterdam B.V.'. Er is een MJOP aanwezig en er wordt jaarlijks vergaderd. De te betalen servicekosten bedragen €118,87,- per maand

Eigendomssituatie
De woning is gelegen op afgekochte erfpacht grond, waarbij het huidige tijdvak in 2022 verlengt is afgekocht t/m april 2072. Ideaal dus!

Bijzonderheden;
- Geweldige locatie op het populaire Sporenburg;
- Ideaal voor jonge gezinnen;
- Autoluwe wijk;
- Lichte en goed ingedeelde woning;
- Hoge plafonds op de begane grond;
- Heerlijk dakterras van 40m2;
- Woonoppervlakte van 108m2 (NEN gemeten);
- 3 ruime slaapkamers;
- Voorzien van stadsverwarming;
- Voorzien van vloerverwarming (begane grond);
- Energielabel A;
- Met eigen inpandige parkeerplaats, ideaal voor de auto en de fietsen;
- Erfpacht afgekocht tot met april 2072;
- Service kosten €118,87,- per maand;
- Niet zelfbewonings clausule van toepassing;
- Oplevering in overleg;
- Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
- koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

ENGLISH

Beautifully designed, spacious, and very bright house of 108m2 with three spacious bedrooms on the popular Sporenburg in East. The house is a complete picture, with indoor parking, a lovely spacious roof terrace, energy label A and surrendered ground lease up to 2072! Want to see more quickly? Come on in.

Surroundings
The house is located on the popular Sporenburg in the Eastern Docklands. A child-friendly neighborhood with bathing and jetties, sunny squares and green areas, and beautiful views over the water. For daily shopping, the 'Brazil' shopping center is within walking distance, and Czaar Peterstraat and Dappermarkt are nearby. Every Wednesday, the organic market at the C. van Eesterenlaan is a small-scale market with regional and seasonal products. Many catering establishments in the immediate vicinity, including Café Restaurant Czaar, Club Panama, Pompstation, VRR, Krux brewery, and the Harbor Club. It is a cozy and child-friendly neighborhood near Artis, the Funenpark, and the Flevoparkbad.

You can reach Central Station or Waterlooplein within 10 minutes by bike, and a little further you are in the heart of the Jordaan. In addition, the house is ideally located about public transport (various trams and buses) and roads. Within 5 minutes, you drive through the Piet Hein tunnel onto the ring A10.

Layout:
At the front of the house you will find a private parking space, which you can close with a fence, so never search for a parking space again! You continue on this path to your own front door. You step into the hall, where you immediately notice the insanely high ceiling. Immediately on the left is a spacious bedroom, with enough space for a double bed and closet space. The high ceilings on the ground floor give a very spacious feeling. Walking through the hall, you come across another bedroom; it has a large window from floor to ceiling, this is unique! There is also a large storage room here.

You reach the first floor via the stairs. The toilet is the first to be found on the left, which is made in white tones and equipped with a fountain. The kitchen is located next to it; it is equipped with a ceramic hob with an extractor hood, oven, dishwasher, and sink. There is also sufficient storage space here.

Due to the large windows in the kitchen, this has become an excellent space for delicious cooking and contact with the guests in the living room.
Walking to the front of the house, you will find the spacious living room.
Here you immediately notice the light and open character, with a lot of natural light from outside thanks to the many windows at the front and the skylights. You can place a large dining table here, and there is also enough space to create an attractive seating area. A space with plenty of possibilities!

You then reach the second floor via the stairs; here, you will find the third bedroom. This is large enough for a double bed and closet space. The well-sized bathroom has a second toilet, shower, and sink and makes this house complete. There is also a laundry room here; the owner now has the dryer and washing machine here, door closed, and no one can see it, perfect!

This bedroom also gives you access to the spacious roof terrace. Here you can relax on the warm summer days. There is a fence on both sides, so it is a garden with enough privacy. The owner currently has artificial grass here, creating a lovely green roof terrace!

A house with so many possibilities, who wouldn't want that! Contact us quickly to make an appointment!

homeowners' association
The Association of Owners called 'VvE Sporenburg XXXV' (consisting of 31 homes) is active and is professionally managed by VvE Beheer Amsterdam B.V.'. An MJOP is present, and meetings are held annually. The service costs to be paid are €118.87 per month.

Ownership situation
The house is located on surrendered leasehold land, with the current period extended from 2022 until April 2072. Ideal!

Particularities;
- Great location on the popular Sporenburg;
- Ideal for young families;
- Car-free neighborhood;
- Light and well-arranged house;
- High ceilings on the ground floor;
- Lovely roof terrace of 40m2;
- Surface of 108m2 (NEN measured);
- 3 spacious bedrooms;
- Equipped with district heating;
- Equipped with underfloor heating (ground floor);
- Energy label A;
- With its own indoor parking space, ideal for the car and bicycles;
- Leasehold surrendered until April 2072;
- Service costs €118.87 per month;
- The non-self-occupancy clause applies;
- Delivery in consultation;
- There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
- deed of sale is drawn up by a notary in Amsterdam.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his duty to investigate all important matters to him or her. The broker is the seller's advisor concerning this property. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend you make these known to your purchasing agent in good time and to have this carried out independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be an expert enough according to the law to be able to oversee all essential matters. The NVM conditions apply.

Kenmerken
van dit huis

 

Algemeen

Type: Appartement
Gemeubileerd: Nee
Bouwjaar: 1999

Kamers

Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3

Oppervlak

Oppervlak: 108m²
Content: 387m³

Foto's

Meer afbeeldingen weergeven

Plan hier een bezichtiging !!

Vind u dit een mooi huis of wilt u meer informatie?
Lody Bunschoten