Soembawastraat 69 D

Amsterdam
Verkocht
  • Plaats: Amsterdam
  • Oppervlak: 47m²
  • Kamers: 3
  • Slaapkamers: 2
  • Beschikbaarheid:
Een zeer licht, net afgewerkt en praktisch ingedeeld 3-kamer appartement gelegen in de populaire Indische Buurt in Oost! Neem je snel een kijkje?

Omgeving
In de geliefde Indische buurt in Amsterdam Oost vind je dit goed ingedeelde appartement gelegen in een fijn, rustig stukje van de Soembawastraat! De buurt heeft de afgelopen jaren een grote transformatie doorgemaakt. Er zijn veel faciliteiten bijgekomen, waardoor het hier nog beter wonen is. Voor ontspanning kun je terecht bij een divers aanbod van leuke kroegjes en restaurants zoals o.a. Bar Basquiat, Drovers Dog, Walters, Studio K, Wilde Zwijnen en natuurlijk Brouwerij ‘t IJ. De dagelijkse boodschappen kun je doen bij verschillende supermarkten, speciaalzaken in de Javastraat en op de dagelijkse Dappermarkt. Verder beschikt de buurt over twee stadsparken (Oosterpark en Flevopark), een winkelgebied (Oostpoort & winkelcentrum Brazilië) en natuurlijk een divers aanbod met leuke winkels in de Javastraat zelf. Er zijn uitstekende openbaar-vervoersverbindingen, met het Muiderpoortstation op enkele minuten loopafstand. De ring A10 is tevens met 10 minuten rijden te bereiken en parkeren doet u voor de deur. Kortom, een fantastische plek om te wonen!

Indeling:
Via het gemeenschappelijke trappenhuis bereik je het appartement gelegen op de derde verdieping.

Je stapt binnen in de woonkamer welke 3 ramen breed is, deze mooie raampartijen zorgen voor een hele lichte uitstraling. Je hebt een prachtig uitzicht omdat er geen gebouwen direct tegenover het appartement staan, zo voelt het nog ruimtelijker aan! De keuken en eetkamer bevinden zich aan de voorzijde van het appartement, de ruimte biedt je genoeg mogelijkheden om een gezellige zithoek te creëren. Aansluitend is de moderne open keuken te vinden, deze is voorzien van 4-pits gasfornuis met afzuigkap, spoelbak, oven en koelkast. Tevens bevindt zich aan de voorzijde de woonkamer met fijn in te delen zithoek. Mogelijkheden genoeg!

Aan de achterzijde van de woning zijn twee vertrekken te vinden. Als eerst de master bedroom, maar dit is niet zomaar een normale slaapkamer. De huidige bewoner heeft de ruimte optimaal gebruikt door een tweepersoons hoogslaper waarbij daaronder een ruime opbergkast is gecreëerd. Door de grote raampartijen is dit een prachtige lichte kamer geworden. De slaapkamer geeft je toegang tot het balkon aan de achterzijde, deze is gelegen op het oosten. Ook bereik je via deze ruimte nog een tweede kamer. Deze kan functioneren als bijvoorbeeld kantoor, ideaal voor de thuiswerkers onder ons! Uiteraard zijn een inloopkast of hobbyplek ook goede opties.

In het midden van de woning is de badkamer te vinden. Deze is uitgevoerd in lichte tinten. De badkamer is voorzien van ligbad met douche, toilet, wastafel en aansluiting voor witgoed. Met een vrij kleine ingreep maak je hem helemaal modern volgens de trends van nu!

Eigendomssituatie
De woning is gelegen op erfpacht grond waarbij een jaarlijkse canon van € 418,- wordt betaald, dit tijdvak loopt tot oktober 2059.

Vereniging van Eigenaars
Het betreft een actieve vereniging van eigenaren, verdeeld over de het pand Soembawastraat 69. De vereniging bestaat uit 5 leden en het beheer wordt door de eigenaren zelf uitgevoerd. De maandelijkse servicekosten bedragen €75,-.

Bijzonderheden
- Woonoppervlakte ca. 47m2;
- Bouwjaar 1935;
- Gezonde en actieve VVE;
- Servicekosten ca. € 75,- per maand;
- Heerlijk balkon op het oosten;
- Dubbele beglazing;
- Wifi doorgetrokken;
- Oplevering in overleg;
- Jaarlijkse canon van € 418,-, tijdvak loopt tot oktober 2059.
- Parkeren via vergunningsstelsel, veel parkeergelegenheid in de directe omgeving;
- Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
- koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

---

A very light, recently finished and practically laid out 3-room apartment located in the popular Indische Buurt in East! Will you take a quick look?

Area
In the popular Indian neighborhood in Amsterdam East you will find this well-arranged apartment located in a nice, quiet part of the Soumbawastraat! The neighborhood has undergone a major transformation in recent years. Many facilities have been added, making it even better to live here. For relaxation you can go to a diverse range of nice bars and restaurants such as Bar Basquiat, Drovers Dog, Walters, Studio K, Wilde Zwijnen and of course Brouwerij 't IJ. You can do your daily shopping at various supermarkets, specialty shops in Javastraat and at the daily Dappermarkt. The neighborhood also has two city parks (Oosterpark and Flevopark), a shopping area (Eastpoort & Brazil shopping center) and of course a diverse range of nice shops in Javastraat itself. There are excellent public transport connections, with Muiderpoort station a few minutes' walk away. The A10 ring road is also a 10-minute drive away and you can park in front of the door. In short, a fantastic place to live!

Layout:
You reach the apartment on the third floor via the communal staircase.

You step into the living room which is 3 windows wide, these beautiful windows provide a very light appearance. You have a beautiful view because there are no buildings directly opposite the apartment, so it feels even more spacious! The kitchen and dining room are located at the front of the apartment, the space offers you plenty of options to create a cozy sitting area. Then you will find the modern open kitchen, which is equipped with a 4-burner gas stove with extractor hood, sink, oven and refrigerator. Also located at the front is the living room with a comfortable seating area. Plenty of options!

There are two rooms at the rear of the house. First the master bedroom, but this is not just a normal bedroom. The current resident has used the space optimally by creating a double loft bed with a spacious storage cupboard underneath. Due to the large windows, this has become a beautiful light room. The bedroom gives you access to the balcony at the rear, which is located on the east. You also reach a second room through this room. This can function as an office, for example, ideal for the home workers among us! Of course, a walk-in closet or hobby space are also good options.

The bathroom is located in the middle of the house. This one is made in light tones. The bathroom has a bath with shower, toilet, sink and connection for white goods. With a fairly small intervention you can make it completely modern according to today's trends!

Ownership situation
The house is located on leasehold land where an annual canon of € 418 is paid, this period runs until October 2059.

Association of Owners
It is an active association of owners, divided over the property Soembawastraat 69. The association consists of 5 members and the management is carried out by the owners themselves. The monthly service costs are €75.

Details
- Living area approx. 47m2;
- Year of construction 1935;
- Healthy and active VVE;
- Service costs approx. € 75 per month;
- Lovely east-facing balcony;
- Double glass;
- Wi-Fi extended;
- Delivery in consultation;
- Annual canon of € 418,-, period runs until October 2059.
- Parking through a permit system, lots of parking in the immediate vicinity;
- There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
- deed of sale is drawn up by a notary in Amsterdam.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The broker is the seller's advisor with regard to this property. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing agent in good time and to have this carried out independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be an expert enough by law to oversee all matters that are important. The NVM conditions apply.

Kenmerken
van dit huis

 

Algemeen

Type: Appartement
Gemeubileerd: Nee
Bouwjaar: 1935

Kamers

Aantal kamers: 3
Aantal slaapkamers: 2

Oppervlak

Oppervlak: 47m²
Content: 155m³

Foto's

Meer afbeeldingen weergeven

Plan hier een bezichtiging !!

Vind u dit een mooi huis of wilt u meer informatie?
Lody Bunschoten