Veeteeltstraat 17 B

Amsterdam
Verkocht
  • Plaats: Amsterdam
  • Oppervlak: 76m²
  • Kamers: 3
  • Slaapkamers: 2
  • Beschikbaarheid:
Fantastisch, volledig gerenoveerd in 2020 dubbel bovenhuis met 2 ruime slaapkamers en een heerlijk balkon gelegen in het geliefde Betondorp in Amsterdam Oost!

Omgeving
Deze prachtig afgewerkte woning is gelegen in de bekende wijk Betondorp, gelegen in stadsdeel Watergraafsmeer (Oost). Het betreft een ruim opgezette buurt met veel groenvoorziening. Op fietsafstand vind je het Diemerbos, een prachtig aangelegd bos waar je mooie en lange wandelingen kan maken, het mooie Park Frankendael en het Oosterpark. De buurt beschikt verder over alle benodigde faciliteiten, zoals o.a. een ruim winkelaanbod aan de Middenweg, het nabijgelegen Christiaan Huygensplein en het geheel nieuwe Oostpoortgebied. Ook beschikt de buurt over leuke cafés en restaurants, waaronder House of Birds (in het Diemerbos), Thee Lobby Fizeaustraat, Restaurants de Kas en Merkelbach en om de hoek Café de avonden. Tevens zijn er diverse sportfaciliteiten, zoals Jaap Eden baan, voetbalveld, padelbaan en tennisvelden. De ligging is zeer gunstig. De bereikbaarheid met zowel eigen vervoer als openbaar vervoer is uitstekend. Zo zijn er in het stadsdeel maar liefst drie NS-stations en diverse tram- en buslijnen. Met eigen vervoer maakt de nabijheid van diverse uitvalswegen en de ring A-10 of het centrum van Amsterdam binnen no-time bereikbaar. Oftewel; een zeer aantrekkelijke locatie binnen de ring!

Indeling
Via je eigen entree vanaf de begane grond bereik je het dubbel bovenhuis gelegen op de eerste- en tweede verdieping.

Eerste verdieping
Wanneer je de trap op loopt zal je meteen opvallen dat alles tot in de puntjes is afgewerkt, van een mooi massief houten visgraatvloer tot aan gerestaureerde glas-in-lood-werken. Als eerst tref je de zeer lichte en goed ingedeelde woonkamer met aansluitend de halfopen keuken. De woonkamer heeft aan de voorzijde een lekkere zithoek welke leuk wegkijkt over de charmante straat. De keuken bevindt zich aan de achterzijde en heeft een U-vormige opstelling en heeft een mooi massief kwartssteen keukenblad. Alle apparatuur zit ingebouwd en de overige kastjes bieden meer dan genoeg opbergruimte! Door de U-vormige keuken is hier een super leuk barretje gecreëerd, ideaal om gezellig met vrienden een borrel te drinken! Vanuit zowel de keuken- als woonkamer tref je het heerlijke, woning brede, balkon gelegen op het zuidoosten. Hier pik je de ochtend en middagzon mee.

Vanuit de hal vind je zowel het separate toilet als de (volledig nieuwe) trap naar boven.

Tweede verdieping
Op deze verdieping zijn 2 zeer ruime slaapkamers gesitueerd, een strak afgewerkte badkamer en een handig washok met wasmachineaansluiting. De hoofdslaapkamer bevindt zich aan de voorzijde en is ruim genoeg voor een tweepersoonsbed en kledingkasten. De andere kamer is ook zeer goed bemeten en biedt ruimte voor een tweede slaapkamer, thuiskantoor, hobbyplek etc. Vervolgens stap je de mooie badkamer in, deze is voorzien van een bad en douche, ook is de badkamer super strak afgewerkt met beton ciré en zwarte elementen.

Vanaf de tweede verdieping is de vlizotrap naar de zolder te vinden. De zolder is woning breed en heeft in het midden een stahoogte van ca. 1,94m. Daarmee is de zolder een ruimte met veel potentie. Plaats er dakramen en isoleer de ruimte goed, dan kun je er alle kanten mee op!

Erfpacht
De grond is in eigendom van de Gemeente Amsterdam en de Algemene Bepalingen 2000 zijn van toepassing. De erfpacht is afgekocht t/m 2054.

VVE
Het betreft een grote en actieve vereniging van eigenaren, die professioneel wordt beheerd door VVE Beheer Amsterdam. De vereniging genaamd "VvE Betondorp Blok 2” bestaat uit 70 appartementsrechten en heeft een gezonde kaspositie. Er is een meerjarig onderhoudsplan aanwezig en de maandelijkse servicekosten bedragen € 126,73,-.

Bijzonderheden
- Gelegen in het populaire Betondorp;
- Woonoppervlakte van 76 m2 (NEN2580 Meetcertifiecaat aanwezig);
- Erfpacht is afgekocht tot 2054;
- Bijdrage VVE € 126,73,- per maand;
- Separate berging aanwezig;
- Oplevering in overleg;
- Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
- koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden.

------

Fantastic, fully renovated in 2020 double upper house with 2 spacious bedrooms and a lovely balcony located in the popular Betondorp in Amsterdam East!

Area
This beautifully finished home is located in the well-known Betondorp district, located in the Watergraafsmeer (East) district. It is a spacious neighborhood with lots of greenery. Within cycling distance you will find the Diemerbos, a beautifully landscaped forest where you can take beautiful and long walks, the beautiful Park Frankendael and the Oosterpark. The neighborhood also has all the necessary facilities, such as a wide range of shops on the Middenweg, the nearby Christiaan Huygensplein and the completely new Oostpoort area. The neighborhood also has nice cafes and restaurants, including House of Birds (in the Diemerbos), Thee Lobby Fizeaustraat, Restaurants de Kas and Merkelbach and Café the evenings around the corner. There are also various sports facilities, such as Jaap Eden court, football field, padel court and tennis courts. The location is very convenient. The accessibility by both private and public transport is excellent. For example, there are no fewer than three NS stations and various tram and bus lines in the district. With your own transport, the proximity of various roads and the ring A-10 or the center of Amsterdam can be reached in no time. In other words; a very attractive location within the ring road!

Layout
Through your own entrance from the ground floor you reach the double upper house located on the first and second floor.

First floor
When you walk up the stairs you will immediately notice that everything is finished to perfection, from a beautiful solid wooden herringbone floor to restored stained glass works. First you will find the very bright and well-arranged living room followed by the semi-open kitchen. The living room has a nice sitting area at the front which has a nice view over the charming street. The kitchen is located at the rear and has a U-shaped arrangement and has a beautiful solid quartz stone kitchen top. All equipment is built-in and the other cabinets offer more than enough storage space! The U-shaped kitchen has created a super nice bar, ideal for having a drink with friends! From both the kitchen and living room you will find the lovely, house-wide balcony located on the southeast. Here you can enjoy the morning and afternoon sun.

From the hall you will find both the separate toilet and the (completely new) staircase.

Second floor
On this floor are 2 very spacious bedrooms, a sleek bathroom and a handy laundry room with washing machine connection. The master bedroom is located at the front and is spacious enough for a double bed and wardrobes. The other room is also very well sized and offers space for a second bedroom, home office, hobby room, etc. Then you step into the beautiful bathroom, it has a bath and shower, the bathroom is also super sleek with concrete ciré and black elements.

The loft ladder to the attic can be found from the second floor. The attic is house wide and has a headroom of approximately 1.94 m in the middle. This makes the attic a space with a lot of potential. Install skylights and insulate the space well, then you can use them in all directions!

Ground lease
The land is owned by the Municipality of Amsterdam and the General Provisions 2000 apply. The ground lease has been bought off until 2054.

Homeowners' association
It is a large and active association of owners, which is professionally managed by VVE Beheer Amsterdam. The association called "VvE Betondorp Blok 2" consists of 70 apartment rights and has a healthy cash position. There is a multi-year maintenance plan and the monthly service costs are € 126.73.

Details
- Located in the popular Betondorp;
- Living area of ??76 m2 (NEN2580 Measurement Certificate available);
- Leasehold has been bought off until 2054;
- Contribution VVE € 126.73 per month;
- Separate storage room available;
- Delivery in consultation;
- There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
- deed of sale is drawn up by a notary in Amsterdam.

Disclaimer
This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his or her own duty to investigate all matters that are important to him or her. The broker is the seller's advisor with regard to this property. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing agent in good time and to have this carried out independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be an expert enough by law to handle all matters pertaining to

Kenmerken
van dit huis

 

Algemeen

Type: Appartement
Gemeubileerd: Nee
Bouwjaar: 1925

Kamers

Aantal kamers: 3
Aantal slaapkamers: 2

Oppervlak

Oppervlak: 76m²
Content: 261m³

Foto's

Meer afbeeldingen weergeven

Plan hier een bezichtiging !!

Vind u dit een mooi huis of wilt u meer informatie?
Lody Bunschoten